کاربر تایید شده

حامد

ساکن مازندران - رامسر. عضو جاجیگا از آبان ۹۶
میزان پاسخگویی: 97 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 59 دقیقه

دیدار و میزبانی کردن از میهمانان لبخند به لب از شهرها و مناطق مختلف کشور همیشه من رو خوشحال می کنه.