نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

بهمن

ساکن فارس - شیراز. عضو جاجیگا از آبان ۹۶
میزان پاسخگویی: 96 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1ساعت و 5 دقیقه

بهترین شهر از نظر من مشهده بخاطر امام رضا