نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

حامد

ساکن مازندران - چالوس. عضو جاجیگا از آذر ۹۶
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 39 دقیقه

آدم پر انرژی و شادی هستم و سعی میکنم این شادی و شور و اشتیاق رو به دیگران هم منتقل کنم.