نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

علی

ساکن اصفهان - کاشان. عضو جاجیگا از دی ۹۶

من دکتر علی صالحیان دندانپزشک و متولد برزک هستم ساکن تهرانم و تقریبا همه ایران و چند کشور همسایه و مالزی استرالیا و چند کشور اروپا را گشتم