نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

زهرا

ساکن اصفهان - اصفهان. عضو جاجیگا از اسفند ۹۶
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1ساعت و 38 دقیقه

عاشق خانه قدیمی