نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

افشار

ساکن فارس - شیراز. عضو جاجیگا از تیر ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 46 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.