کاربر مبتدی

امیر

ساکن تهران - تهران. عضو جاجیگا از مرداد ۹۷

عاشق سفرم