کاربر تایید شده

مهدی

ساکن گیلان - تالش. عضو جاجیگا از خرداد ۹۸
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 6 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.