کاربر تایید شده

عبدالعلی

ساکن اردبیل - اردبیل. عضو جاجیگا از تیر ۹۸
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1ساعت و 12 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.