چگونه باید با همسایگانم و یا صاحب خانه ام در مورد جاجیگا صحبت کنم؟

میزبانی مسئولانه به معنی رعایت حال همسایگان, صاحب خانه و اجتماع میزبانان جاجیگا می باشد. در زیر, مواردی که می بایست هنگام صحبت با دیگران درباره جاجیگا درنظر گرفته شود ارائه می شود:

از قوانین و مقررات مربوطه مطلع باشید

پیش از شروع میزبانی, بدانید چه قوانین و مقررات محلی و یا کشوری, بر کار شما تاثیر می گذارند, از آنها تبعیت کنید.

با صاحبخانه خود صحبت کنید

در صورتی که اقامتگاهی که در جاجیگا ثبت می کنید تحت اجاره بلند مدت شماست, اینکارمطابق قوانین وبسایت می بایست با اطلاع و رضایت صاحبخانه انجام شود. برای این منظور پیش از ثبت اقامتگاه, در مورد جاجیگا و چگونگی کار با آن, همچنین روشهای اعتماد سازی در جاجیگا, اینکه هرچند وقت میهمان خواهید داشت, اینکه مقررات متناسب با شرایط اقامتگاه را وضع خواهید کرد و تنها از میهمانانی که شرایط شما را بپذیرند میزبانی خواهید کرد, با صاحبخانه خود صحبت کنید.

با همسایه خود صحبت کنید

همسایه های شما نیز اغلب مشتاقند از موارد مشابه آنچه در مورد صاحبخانه شما گفتیم مطلع شوند. با ایشان صحبت کنید و توضیحات بیشتری از نحوه کار ارائه کنید, بگویید که دلیل رفت و آمد افراد غریبه چیست, خیالشان را راحت کنید, چرا که رفع نگرانیهای همسایگان, رافع نگرانی صاحبخانه شما نیز خواهد بود.

همسایه مسئولیت پذیری باشید

لیست زیر شامل مواردیست که می توانید با انجام آنها, مسئولیت پذیر بودن خود نسبت به همسایگان و صاحب خانه خود را نشان دهید: