اجاره بها چگونه به من پرداخت می گردد؟

  1. پس از تایید یک درخواست رزرو توسط میزبان, معادل 20 درصد ار مجموع اجاره بها بعنوان پیش پرداخت, از حساب میهمان کسر و به کیف پول میزبان منتقل می گردد (غیر قابل برداشت)
  2. پس از تکمیل درخواست و نهایی کردن رزرو توسط میهمان (حداکثر 12 ساعت پس از مرحله اول), مابقی مبلغ اجاره بها پس از کسر کارمزد, به کیف پول میزبان منتقل می گردد(غیر قابل برداشت)
  3. پس از 24 ساعت از تاریخ شروع رزرو, کل مبلغ اجاره بهای واریز شده به کیف پول میزبان (معادل 95 درصد اجاره بها) قابل برداشت می گردد.

نکته: در صورتی که میهمان پس از تایید درخواست توسط میزبان (مرحله1), منصرف شده و رزرو را نهایی نکند, نیمی از مبلغ پیش پرداخت (معاول 10% اجاره بها) بعنوان جریمه از میهمان کسر و به میزبان پرداخت خواهد شد.

نکته: در صورتی که میهمان پس از قطعی شدن رزرو (مرحله2) رزرو را لغو نماید, مطابق با مقررات لغو رزرو اقامتگاه مربوطه عمل خواهد گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقررات دریافت و پرداخت وجوه مراجعه نمایید.