چگونه نرخی برای نفرات اضافه میهمانان تعیین کنم؟

ظرفیت اقامتگاه شما شامل دو مقدار متفاوت می باشد:

ظرفیت استاندارد: ظرفیت مطلوب اقامت میهمانان بوده و معمولا متناسب با تعداد اتاق خواب و تخت خواب تعیین می شود.

ظرفیت حداکثر: حداکثر تعداد میهمانان قابل پذیرش در اقامتگاه بوده و متناسب با حداکثر امکانات خواب فراهم شده تعیین می شود.

نرخ اجاره بهای اقامتگاه شما بر اساس ظرفیت استاندارد میهمانان تعیین می شود و شما می توانید به ازای هر میهمان اضافه بر ظرفیت استاندارد نرخ تعیین کنید. برای این منظور:

  1. در قسمت میزبانی در بالای صفحه اصلی, بر روی گزینه اقامتگاه های من کلیک کنید.
  2. در لیست اقامتگاه ها, اقامتگاه مورد نظر خود را یافته و بر روی کلید ویرایش کلیک کنید.
  3. در منوی سمت راست گزینه اجاره بها را انتخاب کنید.
  4. در گزینه نرخ نفرات اضافه, بهای تخصیص یافته به هر نفر میهمان اضافه بر ظرفیت استاندارد را بصورت درصدی از اجاره بهای روزانه, وارد نمایید. لذا با افزایش یا کاهش اجاره بها در روزهای متفاوت, این نرخ نیز افزایش یا کاهش خواهد ‏یافت.‏