چگونه تنظیمات اطلاعیه ها و اعلان های های دریافتی از جاجیگا را تغییر دهم؟

اطلاعیه های دریافتی از طریق پیامک (‏sms‏)

از طریق اطلاعیه های ارسالی از طریق پیامک, ما می توانیم به شما اطلاع دهیم که:‏

و بسیاری موارد دیگر که نیازمند توجه یا پاسخ فوری شما می باشد.‏

این اطلاعیه ها به شماره تلفن همراهی که ثبت کرده و به تایید رسانده اید ارسال می گردد. ‏