بعنوان میزبان, در صورت لغو یک رزرو, چگونه می بایست مبلغ اجاره بها را به میهمان بازگردانم؟

در صورت لغو یک رزرو, پیش از تاریخ شروع رزرو و تا 24 ساعت بعد از شروع رزرو, توسط میزبان, کل مبلغ پرداخت شده توسط میهمان, از کیف پول میزبان کسر و به کیف پول میهمان منتقل می شود.

درصورتی که میزبان, رزرو را بعد از سپری شدن 24 ساعت اول رزرو, لغو نماید, هزینه روزهای باقیمانده می بایست توسط میزبان به جاجیگا بازگردانده شود تا به حساب میهمان واریز شود.

برای بازگرداندن مبلغ روزهای باقیمانده :

  1. در منوی اصلی کیف پول را کلیک کنید.
  2. در قسمت شارژ اعتبار, اجاره بهای روزهای باقیمانده را به کیف پول خود شارژ کنید.

این مبلغ بعلاوه مبلغ کارمزد دریافتی جاجیگا, به حساب میهمان واریز خواهد شد.