تایید حساب کاربری برای چیست؟

تایید حساب کاربری میهمانان و میزبانان در جاجیگا, به ما کمک می کند تا فضای امن و قابل اعتمادی را برای تعامل ‏کاربران با یکدیگر فراهم آوریم.‏

برای تایید حساب کاربری:‏

توجه داشته باشید که تمامی اطلاعات و تصاویر وارد شده می بایست با یکدیگر همخوانی داشته باشند تا حساب کاربری ‏شما به تایید برسد.

نکته: تایید حساب کاربری فقط, ریسک تعامل افراد ناشناس با یکدیگر را کاهش می دهد و تکمیل و تایید حساب کاربری ‏توسط یک کاربر, به معنی تایید کامل فرد مذکور از تمامی جهات و ایمنی کامل تعامل با ایشان نمی باشد. لذا همیشه, از ‏قضاوت شخصی خود برای شناخت و اعتماد به افراد استفاده کرده و نکات ایمنی فردی را رعایت کنید.‏

چه اطلاعاتی از حساب کاربری من برای کاربران دیگر قابل مشاهده است؟

در حالت عادی, اطلاعات زیر برای سایر کاربران قابل مشاهده می باشد:‏

پس از قطعی شدن رزرو بعنوان میهمان و یا میزبان:

به غیر از موارد فوق, هیچ یک از سایر اطلاعات ثبت شده شما, همچون کد ملی یا تصویر کارت ملی و یا آدرس ایمیل و ‏غیرو … برای سایر کاربران قابل مشاهده نمی باشد.‏

حریم خصوصی

مطابق قوانین وبسایت جاجیگا, حریم خصوصی کاربران, با اهمیت بالایی, پاس داشته می شود.‏

مواردی که طی آن از اطلاعات هویتی استفاده می شود

تنها در مواردی که برای پیگیری حقوق کاربران و به موجب قانون الزامی باشد, اطلاعات کامل هویتی فرد جهت پیگیریهای ‏لازم در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. ‏