موارد استفاده از شماره تلفن همراه من چیست؟

شماره تماس تلفن همراه شما در چنین مواردی مورد نیاز خواهد بود:‏

شما می توانید با ثبت شماره تماس دوم در حساب کاربری خود, امکان تماس با خود در شرایط اضطراری و عدم ‏ارتباط با شماره تماس اصلی را فراهم آورید.‏