آیا میزبان می تواند از میهمان بخواهد که قرارداد اجاره جداگانه ای را امضا کند؟

بله, بعضی از میزبانان از میهمانان می خواهند تا قرارداد اجاره جداگانه ای را پیش از ورود به اقامتگاه به امضا برسانند.

برای میزبانان

در صورتی که شما از میهمان خود می خواهید تا قراردادی را به امضا برساند, می بایست این مطلب را پیش از شروع مراحل رزرو به اطلاع میهمان خود رسانده باشید. بهترین راه برای اطلاع رسانی به میهمانان شما اینست که ضرورت امضا قرارداد جداگانه را در توضیحات اقامتگاه خود در جاجیگا ذکر کنید و سپس مفاد مهم قرارداد را از طریق پیام داخلی برای میهمان خود ارسال کنید تا میهمان با اطلاع از این موضوع نسبت به رزرو اقامتگاه شما تصمیم گیری کند.

بدیهیست که جاجیگا, هیچگونه تعهدی بابت تحمیل قرارداد شما به میهمانانتان ندارد.

برای میهمانان

میزبان شما ممکن است از شما بخواهد قراداد جدا گانه ای را امضا کنید, اما ایشان می بایست ضرورت اینکار و مفاد مهم قرارداد را پیش از رزرو اقامتگاه به اطلاع شما رسانده باشد.

در صورتی که شما از این ضرورت آگاهی یافتید و نگرانیهایی بابت آن دارید, می توانید پیش از رزرو با میزبان خود مکاتبه و مشکل خود را مطرح کنید, یا اینکه به دنبال اقامتگاه دیگری بگردید.

در صورتی که میزبان, پیش از رزرو اقامتگاه, شما را از ضرورت امضا قرارداد مطلع نکرده باشد, شما می توانید قرار داد را امضا نکنید و از میزبان بخواهید در صورت عدم رضایت, رزرو را لغو نماید.