اگر میهمان من به موقع برای تحویل گرفتن اقامتگاه مراجعه نکرد, چکار کنم؟

در صورتی که میهمان شما مطابق برنامه قبلی و هماهنگی پیش از سفر, سر قرار حاضر نشد و به تماسهای شما پاسخ نداد, ممکن است به دلایلی امکان پاسخگویی به تماس شما برایش فراهم نبوده باشد و تحت شرایطی رسیدن به قرار مقدور نباشد. ولیکن در هر صورت رزرو مطابق سند نهایی شده معتبر بوده و 24 ساعت پس از تاریخ شروع رزرو, کل مبلغ اجاره بها در کیف پول میزبان, قابل برداشت خواهد شد. میزبان موظف است در این شرایط اقامتگاه را تا پایان تاریخ رزرو برای میهمان خود مهیا نگاه دارد.

در صورتی که میهمان پس از تاریخ شروع رزرو اقدام به لغو رزرو نماید, مطابق مقررات لغو رزرو اقامتگاه که توسط میزبان تعیین گردیده و توسط میهمان تایید شده است, رفتار خواهد شد.