میزان پاسخگویی و زمان پاسخگویی چیست؟

میزان و زمان پاسخگویی, نشاندهنده درصد دفعات و سرعت پاسخگویی میزبان به درخواستهای رزرو میهمانان خود بوده و نشاندهنده تعهد و التزام میزبان به پاسخ به موقع به میهمانان خود می باشد.

میزبان می تواند برای مشاهده این موارد, در پنل کاربری خود به قسمت آمار مراجعه نماید.

روش محاسبه

میزان پاسخگویی میزبان عبارتست از, نسبت درخواستهای پاسخ داده شده میزبان (شامل تایید و یا رد درخواست), به درخواست های بی پاسخ در 90 روز گذشته.

زمان پاسخگویی میزبان, عبارتست از میانگین زمانی که از ارسال درخواست میهمان تا پاسخ توسط میزبان (شامل تایید و یا رد درخواست), در 90 روز گذشته, سپری شده است.