چرا اقامتگاه من معلق شده است؟

در هنگامی که تلاش مناسبی از جانب شما برای پاسخگویی به درخواست میهمانان دیده نشود, اقامتگاه شما به حالت تعلیق در میآید, تا زمانی که با رفع مشکلات احتمالی بتوانید دوباره میزبانی را از سر بگیرید.

در موارد زیر ممکن است اقامتگاه شما معلق شود:

رفع تعلیق از اقامتگاه

برای رفع تعلیق از اقامتگاه, می بایست ابتدا مشکلات احتمالی اقامتگاه که موجب رد و یا عدم پاسخ به درخواستهای رزرو, شده است را مرتفع کرده و پس از به روز کردن تقویم اقامتگاه, با ما تماس بگیرید و مطابق راهنمایی کارشناسان عمل کنید.