مقررات لغو رزرو اقامتگاه ها چیست ؟

میزبانان در جاجیگا در هنگام ثبت اقامتگاه خود, اجازه دارند تا یکی از سیاست های 3 گانه لغو رزو را بعنوان سیاست لغو ‏رزرو اقامتگاه خود انتخاب کنند.
این سیاستها برای حمایت و حفاظت از منافع میهمانان و میزبانان طراحی و استاندارد ‏سازی شده است.‏

مقررات لغو رزرو یک اقامتگاه را می توانید, در قسمت اجاره بها در نمایه اقامتگاه مذکور بیابید. که یکی از گزینه های ‏سهل گیرانه / متعادل / سخت گیرانه می باشد. ‏

میهمان در هنگام ثبت یک رزرو, می بایست موافقت خود را با مقررات اقامتگاه که شامل مقررات لغو رزرو می باشد, ‏اعلام نماید.‏

سیاست لغو رزرو اقامتگاه, برای رزروهای بلند مدت (30 روز و بیشتر) بصورت خودکار به سیاست لغو رزرو بلند مدت ‏تغییر خواهد یافت.‏

به میهمانان توصیه می گردد تا پیش از لغو یک رزرو, مقررات لغو رزرو اقامتگاه خود را مطالعه کرده و با اطلاع از ‏جریمه های احتمالی به لغو رزرو اقدام نمایند.‏