سیستم امتیازدهی اقامتگاه ها چگونه کار می کند؟

میهمانان به غیر از ثبت نظر خود درباره یک اقامتگاه, می توانند با تعیین امتیاز اقامتگاه در چند مقوله مختلف, میزان رضایت خود از دوره اقامت سپری شده را اعلام نمایند.

مواردی که میهمانان بر آن اساس امتیاز خود را تخصیص می دهند:

میزبان می تواند امتیازهای ستاره ای اقامتگاه خود را به تفکیک موارد فوق, در قسمت آمار اقامتگاه مشاهده کند.

تعداد ستاره هایی که در بالای نمایه اقامتگاه مشاهده می شود, میانگین کل امتیازهای داده شده به اقامتگاه می باشد. در پایین نمایه اقامتگاه, میانگین هر کدام از موارد تشکیل دهنده امتیاز کل, به تفکیک آورده شده است.

زمانی که یک اقامتگاه ثبت می شود, اولین امتیاز اقامتگاه توسط کارشناسان جاجیگا به اقامتگاه ثبت شده اختصاص می یابد.