مقررات اقامتگاه چیست و چگونه تعیین می شود؟

میزبانان می توانند با مشخص کردن مقررات داخلی منزل خود در نمایه (پروفایل) اقامتگاه خود, میهمانان را به رعایت ‏موارد ذکر شده فرا بخوانند.
مواردی همچون محدودیت مصرف سیگار یا قلیان در داخل منزل یا ممنوعیت ورود حیوانات ‏خانگی.‏

برای مشاهده مقررات یک اقامتگاه:‏