بعنوان یک میهمان, معنی وضعیت های مختلف درخواست رزرو من چیست؟

در صورتیکه می خواهید از وضعیت درخواست رزرو خود مطلع شوید, به قسمت مسافرتهای من مراجعه کرده و بر ‏روی مسافرت های جاری کلیک کنید.‏

معنی وضعیت های مختلف رزرو

پرداخت ناموفق: حالتی ست که میهمان پس از هدایت به درگاه بانکی برای واریز وجه, پرداخت را کامل ننماید و یا پرداخت ‏را لغو کند و یا تراکنش توسط بانک موفق نباشد, در این حالت درخواست رزرو ثبت نمی گردد و میهمان می بایست در ‏صورت تمایل دوباره برای ثبت درخواست اقدام نماید.

درخواست شده: درخواست رزرو توسط میهمان ثبت شده و برای میزبان ارسال شده است. میزبان 24 ساعت فرصت دارد ‏تا به درخواست میهمان پاسخ دهد. میهمان در این وضعیت می تواند در هر لحظه و پیش از تایید میزبان, درخواست خود را ‏لغو نماید.

تایید شده: درخواست رزرو توسط میزبان تایید شده است. در این وضعیت, مبلغ پیش پرداخت از کیف پول میهمان کسر و ‏به کیف پول میزبان منتقل می گردد (غیر قابل برداشت). میهمان 12 ساعت فرصت دارد تا با پرداخت مابقی مبلغ ‏صورتحساب, رزرو را نهایی کند.

رزرو قطعی شده: ‎درخواست رزرو پس از تایید میزبان, توسط میهمان نهایی شده است. در این وضعیت کل مبلغ اجاره بها از ‏‏میهمان دریافت شده و به کیف پول میزبان منتقل شده, این مبلغ 24 ساعت پس از شروع رزرو,قابل برداشت می گردد.

تسویه شده: وضعیتی که, 24 ساعت از تاریخ شروع رزرو سپری شده و مبلغ اجاره بها بطور کامل به کیف پول میزبان منتقل ‏شده و قابل دریافت می باشد.

رزرو پایان یافته: وضعیتی که, تاریخ پایان رزرو فرا رسیده و رزرو به انتها رسیده باشد.

رد شده-میزبان: ‎درخواست رزرو توسط میزبان رد شده است. در این وضعیت, مبالغ پرداختی بطور کامل به میهمان بازپرداخت‎ ‎‏می گردد. در صورت رد چند درخواست متوالی, جریمه هایی برای میزبان درنظر گرفته می شود.

منقضی شده-میزبان: ‎در مهلت 24 ساعته, پاسخی به درخواست رزرو میهمان داده نشده است. در این وضعیت مبالغ پرداختی‎ ‎بطور ‏کامل به میهمان بازپرداخت می گردد. همچنین جریمه هایی برای میزبان اعمال می گردد.

رد شده-میزبان: ‎وضعیتی که درخواست تایید شده پیش از اقدام میهمان, توسط میزبان لغو شود. در این‎ ‎وضعیت ‏همانند وضعیت ‏رد درخواست رزرو توسط میزبان, عمل خواهد گردید.

لغو شده-میزبان: وضعیتی که درخواست نهایی شده, توسط میزبان لغو شود. در این وضعیت تمامی هزینه های‎ ‎‏دریافت شده ‏توسط جاجیگا به میهمان بازپرداخت خواهد گردید. میزبان موظف است جایگزین مناسبی برای اقامت به میهمان ‏پیشنهاد نماید. ‏میزبان مسئول تمامی عواقب لغو رزرو نهایی بوده, همچنین به دلیل ایجاد وضعیتی ناخوشایند برای میهمان, ‏با جریمه های نقدی ‏و غیر نقدی مواجه خواهد گردید.

لغو شده-میهمان: وضعیتی که در آن؛ درخواست رزرو ثبت شده پیش از اقدام میزبان, توسط میهمان لغو‎ ‎شود. ‏در این وضعیت ‏مبالغ پرداختی بطور کامل به میهمان بازپرداخت می گردد.

منقضی شده-میهمان: وضعیتی که پس از تایید درخواست رزرو توسط میزبان, مابقی مبلغ صورتحساب توسط میهمان در مهلت ‏‏12 ساعت پرداخت نشود. در این وضعیت معادل ‏‏50% از مبلغ پیش پرداخت بعنوان جریمه از میهمان کسر شده و به حساب ‏میزبان واریز می گردد. همچنین مبلغ کارمزد ‏جاجیگا نیز از میهمان کسر می گردد. مابقی مبلغ پرداختی به میهمان بازپرداخت می ‏شود.

لغو شده-میهمان: وضعیتی که درخواست رزرو پس از تایید میزبان, توسط میهمان لغو شود. در این وضعیت معادل ‏‏50% از ‏مبلغ پیش پرداخت بعنوان جریمه از میهمان کسر شده و به حساب میزبان واریز می گردد. همچنین مبلغ کارمزد ‏جاجیگا نیز از ‏میهمان کسر می گردد. مابقی مبلغ پرداختی به میهمان بازپرداخت می شود.

لغو شده-میهمان: ‎وضعیتی که درخواست تایید شده پس از قطعی شدن, توسط میهمان لغو شود. در این‎ ‎وضعیت ‏مطابق مقررات ‏لغو رزرو اقامتگاه, ثبت شده در سند رزرو نهایی, عمل خواهد شد.