سند رزرو اقامتگاه کجاست و حاوی چه اطلاعاتی ست؟

هنگامی که رزرو خود را قطعی کنید, سند رزرو بصورت خودکار برای میهمان و میزبان صادر می شود. این سند حاوی ‏تمامی اطلاعات مرتبط با رزرو مذکور می باشد.‏

برای مشاهده سند رزرو خود:‏

میهمان

میزبان

اطلاعات مندرج در سند رزرو

سند رزرو, حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز میهمان و میزبان است. مواردی همچون:

نکته: به استثنای بخش صورتحساب که به دلیل نحوه محاسبه کارمزد اندکی متفاوت است, سایر محتوای مندرج در سند رزرو ‏میهمان و میزبان با یکدیگر مشابهت کامل دارد و تنها ملاک تعامل بین میهمان و میزبان می باشد.‏