میزبان به پیام من پاسخ نمیدهد, آیا بهتر است درخواست رزرو را ثبت کنم؟

میزبان پاسخ نمی دهد

در صورتی که میزبان به پیام شما پاسخ نداد, بهتر است برای اقامتگاه های دیگری اقدام کنید, شما می توانید به هر تعداد ‏میزبان که بخواهید پیام داخلی بفرستید. و این به عهده میزبانان است که به موقع به پیام شما پاسخ دهند و یا اینکه فرصت میزبانی ‏شما را از دست بدهند. ‏ ارسال چند درخواست رزرو, بطور همزمان

در صورتی که چند درخواست رزرو را برای یک تاریخ مشابه ارسال کنید, ممکن است با چند رزرو تایید شده در یک ‏تاریخ مشابه روبرو شوید !‏

در اینصورت با لغو هر یک از رزرو ها, جریمه هایی شامل حال شما خواهد شد.‏