میزبان چقدر زمان دارد تا به درخواست رزرو من پاسخ دهد؟

میزبان می بایست حداکثر تا 3 ساعت به درخواست رزرو میهمان پاسخ دهد که شامل رد و یا تایید درخواست ‏می باشد. در صورت پاسخ میزبان به درخواست, وضعیت درخواست از طریق پیامک به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.‏

پس از تایید درخواست توسط میزبان 2 ساعت فرصت دارید تا با پرداخت صورت حساب, رزرو را قطعی کنید.‏