چگونه می توانم با میزبان خود تماس بگیرم؟

پیش از قطعی شدن رزرو

پیش از قطعی شدن رزرو خود, می توانید از طریق پیام داخلی جاجیگا, با میزبان اقامتگاه مورد نظر خود مکاتبه ‏کنید. (این قابلیت در حال راه اندازی می باشد)‏

پس از قطعی شدن رزرو

به غیر از امکان استفاده از سیستم پیام داخلی, هنگاهی که رزرو خود را قطعی کنید, اطلاعات تماس میزبان شما, در برگه رزرو ارسالی به شما گنجانده می شود و شما می توانید با تماس تلفی, با میزبان خود ارتباط برقرار کنید: ‏ - در قسمت مسافرتهای من, بر گزینه مسافرتهای جاری کلیک کنید.‏ - بر روی رزرو مورد نظر خود کلیک کنید و اطلاعات تماس میزبان را مشاهده نمایید.‏