چگونه می توانم درخواست رزرو خود را لغو کنم؟

‏در صورتیکه درخواست رزرو شما هنوز مورد تایید میزبان قرار نگرفته باشد, شما می توانید درخواست خود را لغو کنید ‏بدون اینکه هیچگونه جریمه و یا هزینه ای به شما تعلق گیرد. ‏‎ ‎ اما در صورتیکه درخواست رزرو شما به تایید میزبان رسیده باشد, در صورت لغو درخواست رزرو تایید شده و یا عدم واریز مابقی مبلغ صورتحساب در مهلت 12 ساعته, ضمن لغو درخواست, معادل 50% از مبلغ ‏پیش پرداخت بعلاوه کارمزد جاجیگا از مبلغ پیش پرداخت شده (مبلغ پیش پرداخت معادل 20% کل صورتحساب می باشد) ‏کسر گردیده و مابقی به میهمان بازگردانده می شود.
50% مبلغ پیش پرداخت برای جبران زیان ناشی از لغو درخواست رزرو ‏تایید شده, به میزبان پرداخت می گردد.‏

برای اطلاع از چگونگی لغو رزرو قطعی خود, اینجا را کلیک کنید