آیا می توانم چند حساب کاربری ایجاد کنم؟

ایجاد دو یا چند حساب کاربری برای یک شخص واحد, بر خلاف شرایط و قوانین وبسایت جاجیگا می باشد.

از آنجا ‏که شما می توانید با یک حساب کاربری در جاجیگا, هم میزبانی کنید و هم میهمان شوید و مسافرت کنید, لذا نیازی برای ‏ایجاد بیش از یک حساب کاربری نخواهید داشت.‏