چگونه می توانم اطلاعات سفر خود را برای سایرین ارسال کنم؟ ‏

برای ارسال اطلاعات اقامت خود برای سایرین, می توانید نسخه ‏PDF‏ سند رزرو خود, که شامل تمامی اطلاعات مورد نیاز شما ‏و همسفرانتان می باشد را دانلود کنید و برای سایرین ارسال کنید. ‏ برای دریافت نسخه ‏PDF‏ سند رزرو خود:‏

نسخه PDF را می توانید به آسانی برای همسفران خود ارسال کنید.

توصیه می شود,از نسخه دانلود شده پرینت بگیرید و در سفر به همراه داشته باشید.‏