در صورتی که تمایلی به ادامه یک رزرو ندارم, چه باید بکنم؟

امنیت و آسودگی خاطر میزبان همچون میهمان در اولویت همه امور می باشد.
هنگامی که اعمال میهمان شما مقایر با ‏مقررات منزلتان است و یا اینکه آسودگی خاطر شما را با بروز اقداماتی برهم زده است, می توانید رزرو نهایی شده را لغو ‏نمایید.

نکته: در صورتی که دلایل موجه و قابل اثباتی برای لغو یک رزرو نداشته باشید, ممکن است جریمه هایی در قبال لغو ‏درخواست به شما اختصاص یابد.