آیا می توانم نظری که دیگران درباره من ثبت کرده اند را حذف کنم و یا ویرایش کنم؟

خیر, برای افزایش اعتماد و شفافیت در میان اجتماع کاربران جاجیگا, امکانی برای حذف یا تغییر نظرات دیگران راجع به ‏شما وجود ندارد, مگر آنکه متن نظر ثبت شده خلاف قوانین جاجیگا در حفظ شان و شخصیت کاربران باشد.‏

در صورتیکه فکر می کنید, نظر ثبت شده در مورد شما نادرست و یا اغراق آمیز است, می توانید پاسخ خود را به نظر ‏مذکور, ثبت کنید. پاسخ شما درست در زیر نظر ثبت شده ظاهر خواهد شد و برای همه کاربران قابل مشاهده می باشد.‏

برای ثبت پاسخ خود:‏

نکته: پاسخ به نظرات دریافتی, حداکثر تا 14 روز پس از ثبت نظر اولیه, امکانپذیرمی باشد.‏

نظراتی که در نگارش آن قوانین وبسایت و شان و شخصیت کاربران رعایت نگردد, حذف خواهند گردید. برای گزارش ‏هرگونه جمله توهین آمیز در نظرات کاربران, علامت ‏ ‏ در گوشه کادر نظر مذکور را کلیک کنید.‏