سیستم ثبت نظرات چگونه کار می کند؟

‎تمامی نظرات ثبت شده در جاجیگا, توسط میهمانان و میزبانان ثبت می گردد و هر یک از نظراتی که مشاهده می کنید, ‏درباره یک رزرو و اقامت یک میهمان, در اقامتگاه یک میزبان می باشد.‏

پس از خاتمه یک رزرو, شما حداکثر 14 روز فرصت دارید تا نظر خود را در مورد میهمان یا میزبان و اقامتگاه خود ‏ثبت کنید.‏

ثبت نظر

برای ثبت یک نظر در مورد رزروی که اخیرا داشته اید, به قسمت نظرات بروید. در هنگام نگارش نظر خود, می بایست ‏قوانین وبسایت را رعایت کنید. نظراتی که در نگارش آنها, قوانین وبسایت و شان و شخصیت کاربران رعایت نگردد, ‏حذف خواهند گردید.‏

نظرات میهمان و میزبان, 24 ساعت پس از ثبت نظر توسط هر دو طرف و یا پس از 14 روز از تاریخ خاتمه رزرو, به ‏طور همزمان در سایت منتشر خواهند شد.‏

‏متن نظر ثبت شده خود را می توانید تا قبل از انتشار در سایت, ویرایش کنید.‏

نظرات قبلی

برای مشاهده نظریاتی که قبلا ثبت کرده اید و یا نظرات دیگران در مورد شما, به قسمت نظرات بروید.‏
همچنین می توانید برای مشاهده نظرات میهمانان اقامتگاه خود, به نمایه اقامتگاه مذکور بروید.‏