چگونه می توانم نظر خود را در مورد میزبانی که رزرو من را لغو کرده است, ثبت کنم؟

گزینه ای برای ثبت نظر, در مورد یک رزرو لغو شده وجو ندارد.‏

هنگامی که یک رزرو توسط میزبان لغو می گردد, یک نظر بصورت خودکار در لیست نظرات اقامتگاه ثبت می شود تا ‏نشان دهنده لغو رزرو قبلی توسط میزبان اقامتگاه باشد. این اقدام, یکی از جریمه هایی ست که پس ازلغو رزرو, به میزبان ‏اختصاص می یابد.‏

برای ارسال پیام خصوصی خود به میزبان مربوطه, می توانید از سیستم پیام داخلی جاجیگا استفاده کنید.‏