درصورتیکه در هنگام تحویل گرفتن اقامتگاه, اختلاف فاحشی با آنچه انتظار داشته ام می بینم, چه باید بکنم؟ ‏

درصورتیکه هنگام تحویل گرفتن و یا پس از تحویل گرفتن اقامتگاه متوجه اختلاف فاحشی مابین اقامتگاه تحویل داده شده و ‏آنچه که در نمایه اقامتگاه ارائه شده بود, مشاهده کردید, مواردی همچون بنا و ساختمان اقامتگاه, آدرس و یا امکانات اقامتگاه, ‏موضوع را با میزبان مربوطه درمیان بگذارید و به او فرصت بدهید تا مشکل را مرتفع نماید.‏

در صورتیکه مشکل مرتفع نشد, حداکثر تا ساعت 9 صبح روز بعد از شروع رزرو, شکایت خود را در صفحه ضمانت برگشت وجه ثبت نموده و سپس مطابق راهنمایی کارشناس جاجیگا عمل ‏کنید. در صورتی که مشکل موجود در اقامتگاه جزو موارد ناقض توافق میهمان/میزبان باشد و مدارک کافی نیز ارائه گردد, ‏رزرو لغو می شود و هزینه های پرداختی به میهمان بازپرداخت خواهد شد.‏ ‏ میزبانانی که برخلاف قوانین وبسایت عمل نموده, مشخصات و امکانات اقامتگاه خود را با صحت و درستی ثبت نکرده ‏باشند, با جریمه هایی از قبیل جریمه نقدی و تعلیق موقت مواجه شده و در صورتی که مشکل را مرتفع نکنند, با حذف کامل ‏اقامتگاه و حساب کاربری میزبان مربوطه از وبسایت مواجه خواهند شد.