هزینه رزرو یک اقامتگاه برای میهمان, چگونه محاسبه می شود؟

مجموع هزینه قابل پرداخت توسط میهمان, بر اساس چند آیتم محاسبه می گردد:‏

هزینه های تعیین شده توسط میزبان‏

برای مشاهده جزییات محاسبات یک رزرو, در قسمت مسافرتهای من, به قسمت مسافرتهای جاری مراجعه کرده و سپس بر روی رزرو مورد نظر خود کلیک کنید.‏

نکته: برای قطعی شدن یک رزرو, مبلغ کامل صورتحساب می بایست توسط میهمان به وبسایت پرداخت شده ‏باشد. در 9 صبح روز بعد از تاریخ شروع رزرو و کسب اطمینان از رضایت طرفین رزرو, مبلغ صورتحساب پس از ‏کسر کارمزد جاجیگا به حساب میزبان واریز می گردد.‏