پرداخت اجاره بها, در رزرو های بیش از 30 روز چگونه است؟

برای رزروهای بلند مدت 30 روزه و بیشتر, مبلغ رزرو ماه اول برای رزرو اقامتگاه اخذ می گردد و اجاره ماههای آتی ‏نیز بصورت ماهانه و چند روز پیش از خاتمه ماه اول, محاسبه و دریافت می شود.‏

مقررات لغو رزرو

مقررات لغو رزرو اقامتگاه, در تمامی رزروهای بلند 30 روز و بیشتر, بطور خودکار به مقررات لغو رزرو بلند ‏مدت, تغییر می یابد. ‏