بعنوان میزبان, چگونه می توانم وضعیت پرداختی ها به حساب خود را بررسی کنم ؟

جاجیگا, در هنگام قطعی کردن رزرو, کل مبلغ صورتحساب را از میهمان دریافت می کند و به کیف پول میزبان انتقال می دهد (غیر قابل برداشت). این وجوه, 24 ساعت پس از تاریخ شروع رزرو و اطمینان از رضایت طرفین, در کیف پول میزبان قابل برداشت می گردد.

با مراجعه به کیف پول خود, می توانید تمامی تراکنشهای صورت گرفته را بررسی نمایید: