در صورتی که من بعنوان میزبان, یک رزرو را لغو نمایم, آیا پرداختی به من صورت می گیرد؟

پیش از شروع رزرو

در صورتی که رزرو اقامتگاه خود را پیش از تاریخ شروع لغو کنید, تمام مبالغ پرداختی توسط میهمان به او بازگردانده خواهد شد و [جریمه هایی به شما تعلق خواهد گرفت.

پس از آغاز رزرو

در صورتی که رزرو اقامتگاه خود را پس از آغاز رزرو لغو کنید, پس از کسر اجاره روزهای سپری شده, مابقی مبالغ پرداختی به میهمان بازگردانده می شود. سپس این مبالغ از رزروهای آینده شما کسر شده و به جاجیگا بازگردانده خواهد شد. همچنین, جریمه هایی به شما تعلق خواهد گرفت.

نکته: تمامی تراکنشهای صورت گرفته را می توانید در کیف پول خود مشاهده نمایید.