چگونه می توانم وجوه واریزی به کیف پول خود را دریافت کنم؟

هرگاه خواستید وجوه قابل برداشت موجود در کیف پولتان را دریافت کنید, می توانید با مراجعه به حساب کاربری خود, درخواست واریز وجه, به حساب بانکی معرفی شده توسط خود شما را ثبت نمایید. برای این منظور:

نکته: با توجه به زمانبر بودن پروسه انتقال وجوه در نظام بانکی, ممکن است واریز وجوه با اندکی تاخیر مواجه شود. شما می توانید با مراجعه به لیست تراکنشها در کیف پول خود, از وضعیت هر تراکنش آگاهی یابید.