کارمزد دریافتی جاجیگا از میزبانان چگونه محاسبه می شود؟

برای پوشش هزینه های وبسایت و بازاریابی در کسب و کار جاجیگا, کارمزدی بر رزروهای انجام گرفته اعمال و از میزبان دریافت می شود.

برای مشاهده مبلغ کارمزد اعمال شده بر هر یک از رزروهای اقامتگاه خود:

  1. در قسمت میزبانی در بالای صفحه اصلی, بر روی گزینه رزروهای جاری کلیک کنید.
  2. رزرو مد نظر خود را انتخاب کنید.
  3. در بخش صورتحساب رزرو, مبلغ کارمزد که معادل 5% مبلغ صورتحساب می باشد, درج شده است.

برای پوشش هزینه های جاری کسب و کار, همچنین کارمزدی معادل 5% مجموع مبلغ اجاره بها از میهمانان دریافت می گردد.