کارمزد دریافتی جاجیگا از میزبانان چگونه محاسبه می شود؟

برای پوشش هزینه های وبسایت و بازاریابی در کسب و کار جاجیگا, کارمزدی بر رزروهای انجام گرفته اعمال و از میزبان دریافت می شود.

برای مشاهده مبلغ کارمزد اعمال شده بر هر یک از رزروهای اقامتگاه خود:

  1. در قسمت میزبانی در بالای صفحه اصلی, بر روی گزینه رزروهای جاری کلیک کنید.
  2. رزرو مد نظر خود را انتخاب کنید.
  3. در بخش صورتحساب رزرو, مبلغ کارمزد که معادل 10% مبلغ صورتحساب می باشد, درج شده است.