اجاره خانه روستایی در الموت

5 اقامتگاه از 170٬000 تومان

اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۴
ضـدعفونی

اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۴

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

170٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۲
ضـدعفونی

اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۲

1 خوابه . 30 متر . تا 8 مهمان
4.9
(5 نظر)

هر شب از

170٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۱
ضـدعفونی

اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۱

1 خوابه . 35 متر . تا 8 مهمان
4.8
(4 نظر)

هر شب از

170٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۳
ضـدعفونی

اقامتگاه بوم گردی در الموت قزوین - اتاق ۳

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

170٬000

تومان

اجاره منزل روستایی در الموت قزوین - معلم کلایه

اجاره منزل روستایی در الموت قزوین - معلم کلایه

1 خوابه . 50 متر . تا 7 مهمان
4.5
(5 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

10+ رزرو موفق