اجاره ویلا ییلاقی در البرز

۸۷ اقامتگاه | از ۲۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
۳,۰۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ الی ۱۷ آذر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۲۳۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۴۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۹۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر