اجاره ویلا و سوئیت در بندر خمیر

3 اقامتگاه از 320٬000 تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بندر خمیر - اتاق نیله

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بندر خمیر - اتاق نیله

0 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

800٬000

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در بندر خمیر - اتاق حجله

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بندر خمیر - اتاق حجله

0 خوابه . 12 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

360٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بندر خمیر - اتاق پیش

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بندر خمیر - اتاق پیش

0 خوابه . 9 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

320٬000

تومان

جدید