اجاره سوئیت در چمخاله

۱۳ اقامتگاه | از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۴ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۵ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۵ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۵ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۶ متر