اجاره سوئیت در چمخاله

۸ اقامتگاه | از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر