اجاره ویلا و سوئیت در چناران

۱۳ اقامتگاه | از ۹۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۹۵,۰۰۰ ٪20 از ۷۶,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۹ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
۹۵,۰۰۰ ٪20 از ۷۶,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
۹۵,۰۰۰ ٪20 از ۷۶,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه
۹۵,۰۰۰ ٪20 از ۷۶,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر