رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در گناباد

۶ اقامتگاه | از ۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶ متر