اجاره ویلا لوکس در ایزدشهر

۱۲ اقامتگاه | از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۵۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۱ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۷۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر