رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در جهرم

8 اقامتگاه از 180٬000 تومان

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - سوئیت ۱

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - سوئیت ۱

0 خوابه . 60 متر . تا 7 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - اتاق شاه نشین
20% تـخـفـیـف

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - اتاق شاه نشین

0 خوابه . 25 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

600٬000

480٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - سوئیت ۲

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - سوئیت ۲

1 خوابه . 75 متر . تا 10 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

750٬000

تومان

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - اتاق سه دری
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در باب انار جهرم - اتاق سه دری

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اجاره اتاق سنتی در جهرم - بیژن و بنفشه
20% تـخـفـیـف

اجاره اتاق سنتی در جهرم - بیژن و بنفشه

1 خوابه . 20 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

180٬000

144٬000

تومان

جدید
اجاره اتاق سنتی در جهرم - گردآفرین
20% تـخـفـیـف

اجاره اتاق سنتی در جهرم - گردآفرین

0 خوابه . 60 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

500٬000

400٬000

تومان

جدید
اجاره اتاق سنتی در جهرم - سین دخت
20% تـخـفـیـف

اجاره اتاق سنتی در جهرم - سین دخت

0 خوابه . 60 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

700٬000

560٬000

تومان

جدید